Thursday, December 3, 2009

STANDARD GURU MALAYSIA (sambungan 3)

RUMUSAN


1. menggariskan kompetensi professional yang patut dicapai oleh guru,
2. keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan
3. guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan.

*sebagai panduan dan rujukan kepada guru, pendidik guru, agensi dan institusi latihan perguruan dalam usaha untuk melahirkan dan melestarikan guru berkualiti.
*dokumen ini akan disemak semula secara berkala bagi tujuan penambahbaikan berterusan.

*memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju pada tahun 2020.

Pembangunan modal insan berkualiti:
*bergantung kepada pendidikan berkualiti;
*dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkeperibadian mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi bagi mengisi keperluan negara maju.

Pendidikan juga perlu:
*membentuk modal insan yang mampu berfikiran kritis dan kreatif,
*berkemahiran menyelesaikan masalah,
*berkeupayaan mencipta peluang baru, mempunyai daya tahan serta
*berkebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran global yang sering berubah.

Malaysia memerlukan modal insan yang juga celik TMK, progresif dan mampu bersaing di pasaran kerja global.

Pembangunan sistem pendidikan bertaraf dunia mengikut acuan Malaysia.

Guru perlu memahami, menunjukkan kesungguhan, dan mempunyai iltizam yang tinggi dalam melaksanakan daya usaha dan pendekatan baru ke arah usaha untuk meningkatkan kualiti pendidikan seperti petikan yang berikut:
”... as the most significant and costly resource in schools, teachers are central to school improvement efforts. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching.”
(Organization for Economic Co-operation and Development; petikan daripada Pelan Induk Pembangunan Pendidikan KPM 2007; hal. 106 )

*pelbagai usaha untuk melahirkan guru yang berkualiti,
*memastikan mereka yang berkualiti kekal dalam sistem pendidikan negara,
*kekal berkualiti di sepanjang tempoh perkhidmatan.


Langkah yang telah diusahakan:
*memantapkan latihan perguruan,
*menambah baik sistem pemilihan calon guru,
*melonjakkan kecemerlangan institusi latihan perguruan, dan
*menambah baik laluan kerjaya serta kebajikan guru.

88DB.com

No comments:

Nuffnang